Kompozit Hurdası

Kompozit Hurdası

Kompozit Nedir?
Birbirinden farklı kimyasal, fiziksel veya biyolojik özellikleri olan iki veya daha fazla malzemeyi bir araya getirerek hazırlanan yeni malzemeye verilen isim kompozittir. Malzemeleri birleştirmek için eritme, kaynatma veya kullanılan başka işlemden sonra bir araya getirilen ham maddeler işlem sonucunda birbirinden kolayca ayırt edilmez. Artık birleşik olan yeni bir malzemenin ham maddeleri, birbirlerinin zayıf yönlerini kapatmak için ve benzersiz başka yeni özellikler göstermek için beraber çalışırlar. Çoğu kompozit iki ana malzemeyi içerir. Bu ana malzemelerden birisi matris adı verilen yani bağlayıcı maddedir. Takviye veya taşıyıcı adı verilen diğer ana maddeyi bir arada tutmaya yararlar.

Bu sayfanın kullanım hakkı tamamen İSTANBUL'DA HURDACI.COM'a aittir.   Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar genel bilgilendirme amaçlıdır.  Reklam amacı taşımaz.
Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır.